Çocuk Değerlendi̇rme Testleri̇ Eği̇ti̇mi̇


Çocuk Değerlendi̇rme Testleri̇ Eği̇ti̇mi̇

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi

EĞİTİM TANIMI: Bu testler, çocuklar hakkında geniş bilgiye sahip olunmasına katkı sağlayarak, çocuğu iyi bir şekilde değerlendirecek önemli testlerdendir. Çocuklara psikoterapi sürecinde uygulanan objektif testler, yapılandırılmış envanterlerin sunulduğu, standart bir puanlama ve yorumlamanın olduğu testlerdir.

EĞİTİM AMACI: Bu eğitim katılımcılara, eğitim sonunda çocuk danışanlarını psikolojik olarak değerlendirme becerisi ve yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitimde katılımcılara teorik bilgiyle birlikte uygulama örnekleri sunulacak ve farklı raporlama örnekleri gösterilecektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ: Psikoterapi sürecinde objektif testler içerinde en çok kullanılan testler;  “Bender Geştalt 2 Algı Ve Motor Testi, Porteus Labirentleri Testi, Catell 2a Testi, Benton Testi, D2 Dikkat Testi, Peabody Testi, Ankara Gelişim Tarama, Envanteri (Agte), Gessell Gelişim Testi, Good Enough Zekâ Testi, Frostig Testi, Metropolitan Testi”

1-BENDER GEŞTALT 2 ALGI VE MOTOR TESTİ
Psikomotor algı ve fonksiyonları, yakın hafızayı ölçen 4 yaş ve üstü kişilere uygulanması uygun olan objektif bir testtir.
2-PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ
8 yaş ve altı tüm çocuklara uygulanabilen bir zeka testidir.
3-CATELL 2A TESTİ
8 yaş ve üzeri tüm çocuklara uygulanabilen bir zeka testidir.
4-BENTON TESTİ
8 yaş ve üzeri tüm bireylere uygulanabilen, görsel hafızayı ölçen bir testtir.
5-D2 DİKKAT TESTİ
9 ila 60 yaş arası kişilerin psikomotor hız ve öğrenme fonksiyonlarının ölçülmesinde ve dikkat eksikliğinin saptanmasında kullanılan objektif bir testtir.

6-PEABODY TESTİ

3 ila 17 yaş arası çocuklara uygulanabilen, çocukların alıcı dil gelişimini ölçen bir testtir.

7-ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)
4 aydan itibaren bebek ve çocukların gelişim düzeylerinin ölçülmesi amacıyla uygulanan objektif bir testtir.
8-GESSELL GELİŞİM TESTİ
3 ila 9 yaş arası çocukların gelişim düzeylerinin tespiti amacıyla uygulanan bir objektif gelişim testidir.
9-GOOD ENOUGH ZEKÂ TESTİ
Yaş sınırlaması olmayan test her yaştan bireyelerin zeka düzeylerinin belirlenmesinde ve deneğe yönelik psikanalitik yorum yapılmasına da imkan veren bir testtir.
10-FROSTİG TESTİ
4 yaş 6 ay ile 7 yaş 11 ay arasındaki tüm çocuklara uygulanabilen, görsel – gelişimsel algıyı ölçen bir testtir.
11-METROPOLİTAN TESTİ
5 yaş 6 ay ile 6 yaş 11 ay arası tüm çocuklara uygulanabilen, okul öncesi olgunluk testidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

  • Psikolog,
  • Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen,
  • Psikiyatristler ve Psikiyatri Hemşireleri,
  • Pedagoglar,
  • PDR ve Psikoloji lisans, lisansüstü öğrencileri
  • Aile Danışmanı sertifikasına sahip uzmanlar

 EĞİTMEN: Psikolojik Danışman Fazıl TATAR

Eğitim Süresi: 2 GÜN eğitim  Eğitim Tarihi : …………… (09.00 – 17.00)