Uzm. Psk. Hazal Aslan


Uzm. Psk. Hazal Aslan

Uzman Psikolog Hazal ASLAN 

Hazal ASLAN 1995 İstanbul doğumludur. Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü 2017 yılında tamamladıktan sonra psikolog ünvanını almıştır. Akabinde uzun dönem yurt dışında bulunarak dil eğitimini tamamlamıştır. Türkiye'ye geri dönmesinin ardından özel kliniklerde stajını tamamlamış ve uzun süre çeşitli özel kurumlarda psikolog olarak görev yapmıştır.
2020 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına kabul edilmiştir. Yüksek Lisans eğitimi esnasında almış olduğu psikoterapi eğitimleri doğrultusunda süpervizyon eşliğinde danışan görmüştür.  ''Doğuma Psikanalitik Bakış'' Projesi ile de mezun olmuş ve uzmanlığını tamamlamıştır.
Gönülden bağlı olduğu Saadet Öğretmen Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği ile 2021 yılından bu yana pek çok eğitim kurumunda seminerlerde konuşmacı olarak yer almıştır. UCİM ( Uluslararası Çocuk İhmal ve İstismarı Önleme Derneği ) Eğitim Koordinatörü olarak görev almaktadır. 
Mesleki çalışmalarına Pozitif Psikoloji Enstitü'sünde yüzyüze ve online seansları ile devam etmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI 
Bireysel Psikoterapi
Çocuk ve Ergen Psikoterapisi
Oyun Terapisi 
Spor Psikolojisi

ALDIĞI EĞİTİMLER
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (2021).
1. Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi ( 2023)
Uluslararası Şema Terapi Eğitimi (2023).
Spor Psikolojisi Eğitimi (2021).
Çocuk Testlerinin Psiko- Pedagojik Analizi & Çocuk Değerlendirme, Dikkat Testleri ve Çocuklar İçin Projektif Test Eğitimi (2018).
Gessel Gelişim Testi, Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi, Draw a Person, Koppitz İnsan Çizim Testi, Aile Çiz Testi, Ağaç Testi, Bahçe Testi, Catell 2A Zeka Testi, Peabody Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği/ Anksiyete Ölçeği/ DEHB Ölçeği/ Sosyal Fobi Ölçeği), Moxo Dikkat Testi.
Uygulamalı Pozitif Psikoloji Eğitimi 
Travmayla Çalışırken Özşefkatin Gücü 
Online Oyun Terapisi 
Çocuklarda Beslenme, Anksiyete ve Depresyon İlişkisi 
Polivagal Teori 
Porno Kültürü 
Covid Sürecinde Okul Oryantasyonu 
Afet Sonrası Psikolojik İyileşme 
21. yy'da Oyun Terapisti Olmak 
Oyun Terapisinde Aile 
Lawrence Cohen İle Oyuncu Ebeveyn Olmak 
İlişki Ustaları: Mutlu İlişkilerin Formülü 

Her insanın anavatanı çocukluğudur. İnsan, çocukluğunda yaşadığı anları unutsa bile 
o anların yarattığı hisleri her daim hatırlar.  

 

[email protected]
instagram: psikologhazalaslan