Misyonumuz


Misyonumuz

Pozitif Psikoloji Enstitüsü Bakırköy Psikolog - Misyonumuz

Pozitif Psikoloji Enstitüsü olarak, Pozitif Psikolojinin “olumlu duygular (mutluluk, yaşam doyumu, sevinç) olumlu bireysel özellikler (dayanıklılık, başa çıkma, bağışlayıcılık ve iyimserlik vb.) ve olumlu kurumlar (aile, okul, toplum)” gibi üç temel alan üzerine çalışmalar yaptığı gerçeğinden yola çıkarak bu üç alan çerçevesinde pozitif psikolojik çalışmalar yapmaktır.