POZİTİF PSİKOLOJİDE MESNEVİ ÖYKÜLERİNİN KULLANIMI


POZİTİF PSİKOLOJİDE MESNEVİ ÖYKÜLERİNİN KULLANIMI

POZİTİF PSİKOLOJİDE MESNEVİ ÖYKÜLERİNİN KULLANIMI Abdurrahman Kendirci

Pozitif psikolojide kişiye bazı hikayeler verilir ve hikayelerin yardımıyla kişinin zihinsel dönüşümü sağlanır. Yani hikayelerin pedagojik anlamları üzerinde çalışılır.

Bireyin hayal kurma, özdeşim kurma, model alma yetilerini olumlu bir şekilde harekete geçiren hikayeler, araç olarak kullanılıp tarihsel süreç içerisinde insan davranışlarını biçimlendirmişlerdir.  İnsanı dönüştürme özelliğine sahip olan hikayeler, hem doğu hem batı kültürü tarafından da kullanılmaktadır.

 

Mesnevi’nin bazı ciltlerinde “ruhlara şifadır, sevgilileri sevdiğine, hastaları çaresine kavuşturur” diye ifade edilmektedir. Bu sözden hareketle, yapmış olduğum doktora tez çalışmasında Mevlana Mesnevi’sini pozitif psikoloji kapsamında inceledim; Mesnevi’nin sadece bir sanat eseri olmadığı, aynı zamanda pozitif psikolojinin temel kavramlarını barındıran insan için düzenleyici, iyileştirici ve geliştirici yönünün olduğunu gördüm.

Bu yönüyle Mesnevi içsel onarımı sağlamak için de kullanılarak, pozitif değerleri öne çıkaran ikinci akım pozitif psikolojinin varsayımlarına katkı sunabilmekte ve insanın pozitif yönünü ortaya çıkararak pozitif psikolojiye anlam katmaktadır.

Yapılacak atölye çalışmasında Mesnevi hikayelerinin psikolojik değerlendirmeleri yapılarak, hikayelerin terapötik etkisi paylaşılacaktır. İlgi duyan arkadaşlarımız 0538 563 5582 numaralı telefondan irtibat kurabilirler.

Program zoom üzerinden 18 mayıs 2020'de saat:12:00-16:00 arasında gerçekleştirilecektir.

İlgili numaralarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Katılım gösteren arkadaşlara online katılım belgesi gönderilecektir.