Uygulamalı Çift ve Aile Terapisi Eğitimi İstanbul Bakırköy


Uygulamalı Çift ve Aile Terapisi Eğitimi İstanbul Bakırköy

Uygulamalı Çift ve Aile Terapisi Eğitimi İstanbul Bakırköy

Uygulamalı Çift ve Aile Terapisi Eğitimi İstanbul Bakırköy

EĞİTİM HAKKINDA:

EĞİTMEN : Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KENDİRCİ

EĞİTİMİN AMACI:

İnsanın karşı cinsine yüksek düzeyde bağlandığı iki kişi arasındaki yoğun duygusal bağ olan evlilik yaşamı, yaratılışı itibariyle yaşamını anlamlandırmaya çalışan insan için toplumsal hayatın temelini oluşturmaktadır. Evlilik yaşamı; iş hayatından, yaşam doyumuna, bireylerin ruh sağlığından, aile ve toplumların psikolojik sağlıklarına kadar birçok durumu etkilemektedir. Sağlıklı ve istikrarlı bir evlilik hayatının devam etmesi için eşlerin arasındaki bağın zamanla daha da güçlenmesi ve eşlerin evlilik uyumunun devam etmesi önemlidir.

“Bir anne ve babanın çocuklarına bırakabileceği en büyük miras aralarındaki ilişkidir.” Gerçeğinden yola çıkılarak yapılacak eğitimde temel çift ve aile terapileri yaklaşımları, bu yaklaşımlara ait terapötik teknikler, aile sisteminin dinamikleri paylaşılarak evli çiftler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çiftler arasındaki uyuma yönelik psikoeğitim programları da uygulama aşamasında gösterilerek çift ilişkisinin yapılandırılmasına yönelik çalışmalar da yapılacaktır.

 

1.GÜN

TEORİK YAKLAŞIMLAR

Çift ve aile terapisine giriş

Psikoanalitik ve Kuşaklararası Aile Terapisi

Yapısal aile terapisi

Stratejik Aile terapisi

Satir aile terapisi

Gottman çift terapisi

Değişik çift ve aile yaklaşımların karşılaştırılması

 

2.GÜN

DEĞERLENDİRME VE SÜREÇ

Çift ve ailenin sistemik olarak değerlendirilmesi

Kullanılacak terapötik test ve envanterlerin değerlendirilmesi

Çift ve ailenin çok kültürlü bakış açsıyla değerlendirilmesi

Terapötik Süreç ve sistemik müdahale

İlk görüşme ve anamnez alma

Hedefler oluşturma ve plan yapma

 

3.GÜN

AİLE SİSTEMİ VE YAŞAM

Aile sisteminin riskleri

İlişkiden ve aile sisteminden kaçış noktaları

Evlilik ve Cinsel Yaşam

Terapiye direnç gösteren çiftlerle çalışmak

Çift ve aile terapisinde 3D analizi

4.GÜN

İLİŞKİDEKİ DİĞER DEĞİŞKENLER

Evlilik uyumu ve  ilişkinin geliştirilmesi

Evlilik dışı ilişkiler-aldatma ve aldatılma

Patolojik özellikli çiftlerle çalışmak

Boşanma süreci ve terapi

Aile ve çift terapisinde etik

 

5 GÜN UYGULAMA

Çift ve aile terapisi vaka formülasyonu

Çiftlere yönelik psikoeğitim programlarının kullanımı

 

6. GÜN SÜPERVİZYON:

Uygulama örnekleri ve vaka analizleri

 

Eğitim Tarihleri:

1 ve 2 Modül Modül: 25-29- 31 Ocak 2021

3 ve 4. Modül: 1-5-7- Şubat 2021

 

Kimler Katılabilir ?

Psikiyatrlar

Psikologlar

Psikolojik Danışmanlar

Aile Danışmanları

Psikiyatri Hemşireleri

Bu branşlarda lisans eğitimine devam eden 4 sınıf öğrencileri,

Ruh sağlığı alanındaki lisansüstü öğrenci ve mezunları katılabilir.

 

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ : Psk. Dan. Büşra POLAT

KAYIT VE BİLGİ : 05385635582