Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlığı


Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlığı

Ergen ve Çocuk Psikolojik Danışmanlığı Pozitif Psikoloji Enstitüsü

Çocuk ve ergenlerin belirli yaş aralığında yaşadıkları duygusal, davranışsal ve gelişimsel problemlerin tanımlanarak tespit edilmesi ve çözülebilmesi için verilen psikolojik yardım sürecidir.  Psikolojik danışmanlık  süreci çocuk ve ergenlerin duygu ve düşüncelerini fark etmesi ve ifade etmesi, yaşadıkları problemleri ortaya çıkaran nedenlerin belirlenmesi ve yaşadıkları sorunlarla başa çıkma becerisi kazandırmayı amaçlar.

 

Çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığı sürecinde, anne ve babalarla da görüşmeler yapılarak ebeveynlerin olumlu tutum kazanmalarına yardımcı olunur.  Çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığı sürecinde ‘aile’  önemli bir unsurudur. Gerek ilk oturumlarda, gerekse de sonraki süreçte bazı seanslar ailelerin de katılımını içerecek şekilde düzenlenir. Danışmanlık süreci bir yönüyle ailenin yeniden yapılandırılmasına katkı sunar. Bu bağlamda çocukların ve ergenlerin psikolojik açıdan değerlendirildiği, gelişim ve yetenek durumlarının tespit edildiği, kişilik değerlendirilmelerinin yapıldığı projektif ve objektif testlerden de faydalanılmaktadır.