Mi̇nnesota Çok Yönlü Ki̇şi̇li̇k Envanteri̇ (mmpi) Uygulayıcı Eği̇ti̇mi̇


Mi̇nnesota Çok Yönlü Ki̇şi̇li̇k Envanteri̇ (mmpi) Uygulayıcı Eği̇ti̇mi̇

EĞİTİM TANIMI: MMPI (Çok yönlü kişilik envanteri) testi, kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan testilerdendir. Psikotik ve Nevrotik testleri toplam 10 alt testten ve 3 geçerlilik skalasından oluşmaktadır. 566 sorunun bulunduğu MMPI testi 16 yaş ve üzerindeki herkese uygulanabilmektedir. MMPI testi psikolojik sorunların belirlenmesinde kullanılabildiği gibi, kişilik özellikleri hakkında bilgi verdiği için çift terapilerinde, yeni evlenecek kişilerin eş seçimlerinde, ayrıca iş yerlerine yeni personel alımlarında ve çalışanların işe uygunluğunu belirlemek amacı ile uygulanabilmektedir.

EĞİTİM AMACI: MMPI kişilik testini uygun bir şekilde kullanma, objektif olarak kişiliğin ve psikopatolojinin ölçülmesini, değerlendirilmesini, analiz ve raporlama bilgisini ve becerisini kazandırmaktır. Eğitimi sonunda katılımcılar, MMPI testini uygulamayı, sonuçlarını değerlendirmeyi, yorumlamayı ve raporlamayı öğrenebileceklerdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • MMPI testinin tanımlaması ve tarihçesi,
 • Testin kullanım amaçları ve alanları,
 • Test öncesi standart yapılması gereken değerlendirmeler,
 • MMPI yorumlamada dikkat edilecek faktörler nelerdir?
 • Alt testlerin detaylı anlatılması,
 • Puanlamanın anlatılması,
 • MMPI testi ile objektif olarak kişiliğin ve psikopatolojinin ölçülmesi,
 • Test puanlamasının pratik edilmesi,
 • Test sonuçlarının yorumlanmasında dikkat edilecek belirgin kriterlerin verilmesi ve yorumlama becerisinin kazandırılması,
 • Rapor yazmanın anlatılması,

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

 • Psikolog,
 • Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen,
 • Psikiyatristler ve Psikiyatri Hemşireleri,
 • Pedagoglar,
 • PDR ve Psikoloji lisans, lisansüstü öğrencileri
 • Aile Danışmanı sertifikasına sahip uzmanlar

 

EĞİTMEN: Psikolojik Danışman Fazıl TATAR

Eğitim Süresi: 1 GÜN eğitim Eğitim Tarihi : …………… (09.00 – 17.00)

GÜNCEL EĞİTİM