Wisc-r Zeka Testi̇ Eği̇ti̇mi̇


Wisc-r Zeka Testi̇ Eği̇ti̇mi̇

wisc-r zeka testi bakırköy psikolog eğitimi

EĞİTİMİN TANIMI

Wisc-R testi Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zeka testlerinden birisidir. 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü ortaya çıkarır. 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşan Wisc-R zeka testi sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümüne ait değerlendirme sonuçları elde edilir.

EĞİTİMİN AMACI

Bu eğitimin sonunda katılımcılar Wisc-R Zeka Testi teorisi, içeriği, uygulaması, değerlendirmesi, yorumlaması ve raporlaması hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazanırlar. Wisc R eğitimi sonunda katılımcılar bu testi uygulayabilir, yorumlayabilir ve raporlayabilir düzeyde olurlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Wisc-R eğitimi süresince Wisc-R katılımcılara alt testleri uygulama yaptırılarak anlatılır. Uygulamalar alt testler önce formatör tarafından katılımcılardan birine uygulanır sonra katılımcılar ikili eşleşme yapılarak birbirlerine uygulamasıyla geçekleştirilir.

Katılımcılara eğitmenimiz tarafından alt testlerin hangi alanları ölçtüğü ve ölçmeler sonucu verilerin nasıl değerlendirileceği eğitmenimizin tecrübelerinden ve örnek vakalarından yararlanılarak anlatılır.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

  • Özel Eğitim Uzmanı,
  • Psikolog,
  • Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen,
  • Psikiyatristler ve Psikiyatri Hemşireleri,
  • Pedagoglar,
  • PDR ve Psikoloji lisans, lisansüstü öğrencileri
  • Aile Danışmanı sertifikasına sahip uzmanlar

 

EĞİTMEN: Psikolojik Danışman Fazıl TATAR

Eğitim Süresi: 2 GÜN eğitim Eğitim Tarihi : …………… (09.00 – 17.00)