UYGULAMALI POZİTİF PSİKOLOJİ EĞİTİMİ


UYGULAMALI POZİTİF PSİKOLOJİ EĞİTİMİ

Pozitif Psikoloji Eğitimi

İlk olarak 1999 yılında Amerikan Psikoloji Kongresi’nde Dr. Martin Seligman tarafından ortaya atılan ve kısa sürede tüm dünyada büyük yankı uyandıran pozitif psikoloji kavramı geçen süreç içerisinde psikolojinin en popüler yaklaşımlarından biri haline gelmiş, hatta psikoloji tarihinde yeni bir çağın açılmasına vesile olmuştur. Pozitif psikoloji, sadece sağaltım sürecine yeni bir bakış açısı getirmemiş, psikolojinin insana bakış açısında yeni bir pencere açmıştır.

Pozitif psikoloji yaklaşıma göre psikolojik danışmanlık, normal bireylerin uyum sorunlarını çözmede ve yeteneklerini geliştirmede önem arz etmektedir. Pozitif psikoloji, sadece bozulanı düzeltmekle yetinmez, en iyiye getirmek için uğraşır. Pozitif psikoloji alanındaki çalışmalarda uygulanan egzersizler, müdahaleler ve terapilerin, bireylerin güçlü yönlerini destekleyen, pozitif duyguları harekete geçiren, pozitif bir bakış açısı oluşturarak psikolojik iyi oluşu güçlendiren bir etkisinin bulunduğu görülmektedir. Bu müdahale ve egzersizler, bireylerin hem kendilerine hem de yaşamlarına dair farkındalık düzeylerini arttırarak, ruh sağlıklarını korumada yardımcı olmaktadır.

Pozitif psikolojik danışma, bireyin iyi oluşunu artırmayı, pozitif duygular kazanmasını, güçlü yanlarına odaklanmasını ve bireyin yaşamını daha iyi yönetip, kendisini daha iyi hissetmeye odaklanan; bunu yaparken de sadece problemi çözmeye değil, danışan için en iyinin ortaya çıkarılmasını sağlamaya çalışan bir yaklaşım olarak önümüzdeki yıllarda da geniş uygulama alanlarına ve çalışmalarına konu olarak güncelliğini devam ettirecektir. Özellikle içinden geçtiğimiz koronavirüs süreci pozitif psikolojinin kavramlarını daha çok hissetmemizi sağlayarak önemini göstermiştir.

 

EĞİTİMİN AMACI

Güncel bir yaklaşım olan Pozitif Psikolojinin psikolojik danışma ve psikoterapide kullanılması ve kullanılan uygulamaların paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, pozitif psikolojinin  temel kavramları, pozitif psikolojik danışmanlık, psikolojik danışma sürecinde pozitif  psikolojinin kullanımı ve pozitif  psikolojide  müdahaleler  ve  terapi  teknikleri konuları çok yönlü ve bütüncül bakış açısıyla ele alınarak katılımcıların terapi sürecinde kullanımını sağlamaktır..

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1.Modül (Teori) 2 gün

1.Gün

Pozitif Psikolojinin tarihçesi

Pozitif Psikolojinin Felsefesi

Pozitif Psikolojiye Giriş