Prof. Dr. Bilge Uzun-Kültüre Duyarlı Minfuness


Prof. Dr. Bilge Uzun-Kültüre Duyarlı Minfuness

KÜLTÜRE DUYARLI MİNDFULNESS
Prof. Dr. Bilge Uzun/Öğretim Üyesi

Psikolojik Danışma tıpkı mindfulness da olduğu gibi, insanın kendi sürecidir. Herkes kendi yolunda ilerlemekte ve o yolculuk bir nefesle başlamaktadır.  Mevlâna Celaleddin Rumi’nin dediği gibi: “Bu senin yolun, bu yolu senin yerine hiç kimse yürümez. Sadece sen yürüyebilirsin.” İnsan insanın şifasıdır, Abdurrahman hocanın dediği gibi. Bu yolculuğun ne kadar uzun olacağına biz karar vermekteyiz. Bu demek oluyor ki bu bizim değiştiremeyeceğimiz durumlardan bir tanesidir. Bu yolculuğu hayat koşuşturması içinde anda kalamayarak, sürekli ileriye doğru bakarak ya da sürekli geri doğru bakarak geçirirsek, zaman gözümüzü açıp kapayana kadar tükenecektir.
Son zamanların popüler yaklaşımı Mindfulness nefese geri dönüştür. Mindfulness'ı bu kadar popüler kılınıyor olmasının sebebi, şimdiye kadar o kadar insana şifa veren yaklaşım haline gelmiş ki hala da şifa veren bir yaklaşım olma halini korumaktadır. Belki aralarında en büyük fark Mindfulness’ın bilimsel araştırmalara konu oluşudur. Bilimsel aratırmalar, alıp verdiğimiz nefesin o kadar basit olmadığını görmemizi sağlamıştır.  Bu yaklaşım sadece insanlara dayalı değil az evvel belirttiğim gibi zihnimizden geçen tüm duygulara ve düşüncelere, bedenimize yansıyan bütün duygulara yönelikte böyle bir yaklaşım vardır. İyi ile kötüyü ayırmadan, boşa giden ya da gitmeyen ayrımına varmadan onu olduğu gibi kabul edebilmektir. İşte belki de bir bilgelik ya da bir ermişlik kişiyi buna götürmektedir.   
 Mindfulness temelinde Buda’nın öğretilerinde olan unsurları içermektedir. Bizim kültürümüzde de halihazırda var olan unsurlardır. Bu da aydınlanmış olmak anlamına gelmektedir. Psikolojide bu kavram ''kendi gerçekleştirme'' olarak yer almaktadır. Duygusal, düşünsel, ruhsal bütünlüğe erişmek demek anlamına geliyor. Bu bir varoluş hikayesidir. Gerçekten bir nefes hikâyesidir. Mindfulness; ilk nefes ile son nefes arasındaki süre içinde geçen bir yolculuktur. Bütünsel olarak orada olmayı içermeyi gerektirir. Kendimizi bilmezsek bir başkasını anlamamız mümkün değildir. Bu nedenle, burada olmanızın bir tesadüf olmadığını fark etmenizi rica edeceğim. 
              Beden duruşumuz, hayata karşı duruşumuzu temsil etmektedir. Niyet ederken bir beden duruşu sergileriz. Çünkü bedenimiz bizimle birlikte zihnimizi bir şey yapmaya yönlendirir. Ne zaman ki bedenimiz eğilmiş, bükülmüş olur bu dünya tarafından yönetilebileceğimiz anlamına gelir. 
                Ne zaman ki bedenimiz dimdik olur, bu hayata karşı da dik bir duruş sergilediğimiz ve aynı zamanda artık kendimiz olmaya dair bir başlangıç noktasında olunduğu anlamını taşımaktadır. 
               Mindlessness, otomatik pilotta olmak anlamındadır. Yani yolda yürüyoruz ancak yolda yürüdüğümüzün farkında değiliz, etrafımızda olanları görmüyoruz gibi…
Mindfulness, bilinçli ve yargısız bir şekilde dikkatimizi içinde bulunduğumuz ana vermek demektir. Bir eylem değil, zihnin bir durumudur. Bir ayma halidir.
Mindfulness becerileri: 
Anda olma
Yargıların farkında olma
Mesafe koyma
Serbest bırakma
Kabul